Koncept och grafisk profil till Eveco

Framtagning av konceptet "Alltid rätt inneklimat", med ny grafisk profil utifrån befintlig logo och företagsfärg. Skapade bakgrundsillustration som speglar värme, rörelse, luft, teknik. Tog fram nya typsnitt som stämmer bättre överens med verksamheten, komplementfärger och ett nytt grafiskt manér.

Löpande arbete med att ta fram marknadsmaterial så som annonser för fackpress, kataloger, broschyrer, e-postbanners, visitkort, rollups, accidens som isskrapa, kakburkslock, etc, och uppdateringar på websidan.

Vid företagsevent skapades inbjudningskort - digitalt och tryckt - "goodiebags", skyltmaterial samt en företagsfilm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlita mig gärna för hjälp med...

...originalproduktion ...grafisk formgivning ...illustrationer
...mönsterformgivning ...trycksaksproduktion ...web ...fotoretuscher

KONTAKT:
Tel. 0708-652 356
e-post anna.petre@telia.com


ANNA PETRÉ - GRAFISK FORM & ILLUSTRATION
Jag arbetar med grafisk formgivning, illustration och kommunikation. Jag hjälper företag att lyfta sitt marknadsmaterial genom att skapa innehåll som håller en hög nivå, både bild- text- och formmässigt, samt att skapa fler affärer genom en kontinuerlig kommunikation i olika medier.